14th mars 2019

FAQs

Yes they can. But there are some caveats. 

There are uncertainties regarding several aspects in the calculations. Most of the uncertainties relate to biological processes such as nitrous oxide emissions from agricultural fields, or methane emissions from livestock. These emissions may differ depending on growing conditions, weather, differences between individual animals in a given population etc. As a food producer you typically cannot control or even know exactly what the weather was like where grains were grown, or which animal in a stock that ended up in which package etc. What can be known, however, is what the emissions are on average for different production systems. 

Different products and different production systems may thus have predictable differences between their expected emissions. With similar uncertainties, there can thus still be a point in comparing them, as long as the method for the calculations, scope, all system boundaries, and assumptions are consistent. 

As an example, say that you have two products with emissions of 0.66 kg CO2e and 0.74 kg CO2e respectively. There may be an uncertainty interval of say ± 0.08 kg CO2e for both. But the first may still cause reliably lower emissions due to known factors, i.e. factors with much lower uncertainty, such as transport or energy related emissions. Also, the producers may make an investment that reliably reduces the emissions for the second product by eg. 0.06 kg CO2e. This matters and can be known.  The only way to convey this improvement about the product is to communicate the climate footprint with a relatively high precision, as the midpoint in the uncertainty interval. The uncertainty is outside of the control and knowledge of the producers and can from a probability perspective be assumed to affect the two products equally.

Important: Any comparison between products should only be made when the individual assessments have been made with the same method, scope, system boundaries and assumptions. If the different studies have been made with differences in any of these aspects the comparison may be unfair and unreliable, with the risk of the wrong conclusions being drawn. 

Allokering handlar om ansvarsfördelningen för utsläpp från produktionssystem som producerar mer än en slutprodukt.

Exempelvis ger en mjölko under sitt liv upphov till mjölk och kalvar och efter slakt kött och läder och under hennes liv ger kon upphov till utsläpp av växthusgaser. 

Det finns ingen objektiv sanning för vilka produkter som ska anses bära vilka delar av utsläppen utan olika allokeringar kan besvara olika frågor. Det är därför LCA-studier för olika produkter (som olika märken för mjölk eller ost) som jämförs med varandra kan vara vilseledande och påvisa skillnader där det inte finns några enbart för att allokeringar har hanterats olika. Detta kan såklart undersökas men det kräver arbete. 

I CarbonData sker alla allokeringar enligt samma principer för alla produkter för att de ska vara jämförbara med varandra.

  • Det du mäter är klimatavtryck och den enhet du använder för att äta det är kg CO2e, eller bara kg CO2 om alla utsläppen är koldioxid (CO2). Det är som med längd, där det du mäter är längden och den enhet du mäter det i är meter. När det är grammatiskt mest lämpligt att skriva längd skriver du klimatavtryck och om det är mest grammatiskt att skriva meter så skriver du kg CO2e.

Det finns många olika växthusgaser varav koldioxid är den mest kända. Olika växthusgaser påverkar klimatet på olika sätt. Vissa håller sig i atmosfären under lång tid men orsakar inte så mycket uppvärmning per kg utsläpp, som koldioxid. Andra, som metan, värmer jorden mycket, men stannar inte så länge i atmosfären. Det finns en växelkurs som gör det möjligt att jämföra olika gaser. Växelkursen uttrycker hur många kg koldioxidutsläpp som värmer klimatet lika mycket som 1 kg av en annan växthusgas. Växelkursen kallas Global Warming Potential eller på svenska global uppvärmningspotential. Förkortas GWP. Genom att känna till GWP för olika gaser och den totala klimatpåverkan av en produkt kan detta sammanfattas i en enhet: kilo koldioxidekvivalenter (kg CO2e).

Load More